24
Ιούλ

Παναγιώτης Κενγκίτσης

Χρόνια και άριστη συνεργασία στη διαμόρφωση των χώρων της επιχείρησης μας. Επαγγελματισμός και ακρίβεια στη διαμόρφωση γραφειακών χώρων. Εμπειρία που φαίνεται και ξεχωρίζει με άρτιο αποτέλεσμα.