24
Ιούλ

Γιάννης Κεφαλάς

Από την αρχή της συνάντησης και των προτάσεων του κου Τσιλιβή ήμασταν εντός κοστολογίου και προσφοράς καθώς επίσης και στους χρόνους παράδοσης.
Πολύ καλό και ποιοτικό αποτέλεσμα με άψογη εξυπηρέτηση.